9 кроків безпечного працевлаштування за кордоном

Оголошення про роботу в розділі "Оголошення". Тут лише загальні запитання про можливості і документи
Аватар користувача
Svitlana
Айдгенос
Повідомлень: 3853
З нами з: 08 лютого 2007, 21:29
Звідки: ZH
Контактна інформація:

9 кроків безпечного працевлаштування за кордоном

Повідомлення Svitlana »

http://www.zarobitchany.org/legal/46/

КРОК 1. Пошук посередника.

При прийнятті рішення виїхати за кордон, пам’ятайте, що Вашим головним завданням під час перебування у чужій країні є Ваша безпека. Під час перегляду рекламних оголошень фірм-посередників, зверніть увагу, чи містить оголошення наступну інформацію: повне найменування посередника, адресу, зазначену в ліцензії (ні в якому разі — абонентська скринька), номери телефонів, серію, номер і дату видачі ліцензії та орган ліцензування — Мінпраці. Відсутність такої інформації означає, що фірма-посередник не дотримується чинного законодавства, а отже, не зможе надати Вам якісну допомогу та гарантувати Ваше безпечне перебування за кордоном.

Під час відвідання офісу посередника зверніть увагу: на доступному для клієнта місці мають бути копія свідоцтва про державну реєстрацію; копія ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном; інформація про повне найменування посередника, його адреса, номера телефонів, прізвища, ім’я та по батькові керівника (власника); номера телефонів місцевого органу державної служби зайнятості України, представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва; ці Ліцензійні умови; витяг із Закону України «Про захист прав споживачів» (1023—12) у частині надання послуг; книга відгуків та пропозицій.

КРОК 2. Перевірка наявності документів на здійснення посередницької діяльності.

Перевірте наявність у посередника (фірми чи приватного підприємця) наступних документів:
а) ліцензії Міністерства праці та соціальної політики напровадження діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу закордоном. Без ліцензії посередник не має права здійснювати діяльність із посередництва у працевлаштуванні.
Продивіться копію ліцензії посередника (документ повинен мати такий вигляд) та занотуйте офіційну назву та адресу фірми-посередника, номер ліцензії та дату її видачі. Зателефонуйте до Міністерства праці та соціальної політики за номером 8 044 289-50-97 (години для перевірки ліцензій фірм-посередників пн-чт з 17.00 до 18.00, пт з 17.00 до 17.45), та перевірте, чи є ліцензія посередника дійсною на даний момент. Обов’язково уточніть, на які країни розповсюджується отримана посередником ліцензія. Посередник має право надавати послуги з працевлаштування лише у ті країни, які вказані у ліцензії. Адреса, вказана у ліцензії, є єдиною адресою, за якою посередник має право надавати послуги. Для здійснення послуг за будь-якою іншою адресою посередник повинен мати копію ліцензії, засвідчену Міністерством праці, де буде вказана ця адреса.

б) зовнішньоекономічного контрактупро посередництво у працевлаштуванні за кордоном із закордонним партнером (роботодавцем або посередником) у відповідній країні та засвідченого згідно із законодавством країни його створення та легалізованого в консульській установі України або в МЗС.

в) ліцензії (дозволу) на працевлаштування (на посередництво з працевлаштування) громадян України, виданої закордонному роботодавцю (посереднику) уповноваженим органом країни працевлаштування (крім випадків посередництва у працевлаштуванні моряків на судна іноземних власників*) та засвідченої згідно із законодавством країни її видачі та легалізованої в консульській установі України або в МЗС;

в) засвідченого іноземним роботодавцем проекту трудового договору. Цей проект трудового договору повинен відповідати законодавству держави працевлаштування, міжнародним договорам України та містити основні реквізити роботодавця, професійні вимоги до працівника, відомості про характер роботи, умови праці, її оплати та проживання на території країни працевлаштування, соціального захисту (зокрема страхування), термін дії договору, умови його поновлення та розірвання, порядок покриття транспортних витрат тощо.

Документи, складені іноземною мовою, повинні бути перекладені на українську мову та нотаріально засвідчені.

*Примітка для моряків:

У разі, якщо зовнішньоекономічний договір посередника передбачає тільки посередництво у працевлаштуванні моряків на судна іноземних власників, український посередник повинен надати копію документа (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру), що підтверджує факт реєстрації іноземного роботодавця у країні місцезнаходження.

КРОК 3. Укладення письмового договору з посередником

Укладіть письмовий договір із посередником про надання послугщодо працевлаштування за кордоном. Договір повинен містити таку інформацію:

· номер, дату, місце укладення договору;

· найменування посередника, номер та дату видачі ліцензії на посередництво у працевлаштування на роботу за кордоном, місцезнаходження посередника;

· відомості про клієнта (прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання тощо);

· чітке визначення предмета договору, а саме «надання послуг з працевлаштування за кордоном» (предмет договору не повинен містити загальних формулювань, наприклад, «інформаційно-консультативні послуги»);

· місце підписання трудового договору з роботодавцем;

· права, обов’язки та відповідальність сторін;

· умови змін, розірвання та анулювання договору;

· порядок вирішення спірних питань;

· визначення форс-мажорних обставин та дії сторін при їх настанні;

· перелік додаткових послуг, що можуть бути надані посередником за плату;

· термін дії договору;

· реквізити сторін договору.

Уважно прочитайте договір із посередником про надання послуг. Ви маєте чітко розуміти, які саме послуги посередник зобов’язується Вам надати та якою буде відповідальність посередника у разі не надання послуг, передбачених у договорі, або у разі надання неякісних послуг.

Один примірник договору видається Вам, інший залишається у посередника. Обидва примірники повинні мати ідентичний зміст, бути підписані Вами та посередником, мати мокрі печатки посередника.

КРОК 4. Ознайомлення з законодавством країни майбутнього перебування.

Перед підписанням контракту обов’язково ознайомтесь із трудовим законодавством, правами працівників та мігрантів у відповідній країні майбутнього перебування. У більшості країн встановлені стандарти мінімального рівня оплати праці, максимальної тривалості робочого дня та компенсацій у випадку нещасних випадків на виробництві. Пам’ятайте, що трудові спори між сторонами трудового договору (контракту) розглядаються у країні, де Ви працюєте, та згідно чинного трудового законодавства країни, де Ви працюєте. Юридично грамотно складений договір з урахуванням особливостей трудового законодавства країни перебування захистить Ваші трудові права. Саме тому доцільним буде отримати консультацію незалежного юриста, що знається на законодавстві майбутньої країни Вашого перебування до підписання трудового договору з роботодавцем.

КРОК 5. Перевірка роботодавця.

Перевірте, чи є надана Вам посередником контактна інформація достовірною, зателефонувавши за наданими номерами. Якщо Ви погано володієте мовою країни, куди збираєтесь, зверніться за допомогою до друзів, що добре знають цю мову, або до професійного перекладача. Якщо надані номери не відповідають, вимагайте пояснень від посередника.

КРОК 6. Підписання трудового договору з роботодавцем.

Перш ніж підписувати трудовий договір (контракт), уважно його перечитайте, а краще — візьміть договір додому на декілька днів для більш детального вивчення у спокійній обстановці. Також доцільним буде отримати консультацію незалежного юриста, особливо у разі виникнення підозр щодо деяких пунктів трудового договору.

Трудовий договір має бути оформлений письмово та містити наступні відомості про:

· номер, дату, місце укладення договору;

· роботодавця та його місцезнаходження;

· професійні вимоги до працівника;

· характер роботи, умови праці, тривалість робочого дня і відпочинку, про гарантовану працівнику мінімальну заробітну плату,

· розмір оплати праці, у тому числі за роботу у нічний та понаднормовий час, розмір премій, надбавок, відрахувань, а також термінах та способах виплати заробітної плати,

· організація проїзду та порядок покриття транспортних витрат до місця роботи і назад,

· умови та оплаті проживання за місцем роботи, умовах харчування;

· порядок та умови соціального страхування, медичного обслуговування;

· порядок відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю трудящого-мігранта в процесі його оплачуваної трудової діяльності (за умов нещасного випадку на виробництві, хвороби, інвалідності, смерті)

· права, обов’язки та відповідальність сторін;

· термін дії трудового договору;

· умови змін, дострокового розірвання, анулювання, або продовження договору;

· порядок вирішення спірних питань;

· визначення форс-мажорних обставин та дії сторін при їх настанні;

· реквізити сторін договору.

В договорі не повинно бути таких та подібних слів та виразів: «та інше», «інші види робіт», «за усною домовленістю», «тощо».

Договір повинен бути укладений зрозумілою для Вас мовою у двох примірниках. Один примірник видається працівнику, а другий залишається у роботодавця. Обидва примірники повинні мати ідентичний зміст, бути підписані Вами та роботодавцем, мати мокрі печатки роботодавця.

КРОК 7. Оплата послуг посередника.

Ви сплачуєте посереднику за послуги тільки після того, як укладено трудовий договір безпосередньо з роботодавцем. Стягнення з Вас будь-яких видів оплат за послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном до остаточного укладення Вами трудового договору з іноземним роботодавцем є порушенням чинного законодавства. Повідомте про це Міністерство праці та соціальної політики за номером (8 044 289-50-97).

Обов’язково візьміть документ, який підтверджує, що Ви сплатили посереднику за надання послуг із працевлаштування за кордоном, та перевірте, чи назва та інші реквізити посередницької фірми/приватного підприємця на платіжному документі повністю відповідають назві та реквізитам тої фірми, з якою підписано договір про послуги.

КРОК 8. Отримання робочої візи.

Легально наші громадяни можуть влаштуватися на роботу тільки в тих країнах, з якими Україна уклала договори про взаємне працевлаштування. На даний час Україною підписані двосторонні міждержавні та міжурядові угоди про працевлаштування з Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, В’єтнамом, Латвією, Литвою, Лівією, Молдовою, Росією, Словаччиною.

Якщо країна, у яку працевлаштовується особа, не має з Україною ніяких договорів про співпрацю, то крім контракту, роботодавець повинен вислати запрошення. Запрошення та контракт нададуть підстави для отримання робочої візи і легального працевлаштування за кордоном.

Пам’ятайте, що легально виїхати на роботу за кордон Ви маєте право лише за умов отримання робочої візи. Туристична або гостьова візи не надають права на роботу. Також у більшості країн Ви не зможете поміняти тип візи з туристичної на робочу або ж студентську під час перебування.

Отримати робочу візу Ви можете лише особисто, звернувшись до посольства або консульства відповідної країни, за умов надання відповідного пакету документів та успішного проходження співбесіди.

КРОК 9. Планування від’їзду та умови безпечного перебування за кордоном.

Дізнайтесь точну адресу та телефони майбутнього робочого місця. Доцільним буде домовитись із посередником, щоб роботодавець зустрів Вас на вокзалі / в аеропорту або ж надав детальну схему проїзду до місця роботи.

Зробіть ксерокопії Вашого закордонного та внутрішнього паспортів, візи, страхового полісу, трудового договору та всіх інших документів, пов’язаних із поїздкою. Пам’ятайте, у Вас повинен бути оригінал трудового договору.

Подбайте про те, щоб у Вас були квитки в обидва боки, навіть якщо Ви їдете надовго. Бажано, щоб зворотній квиток був з відкритою датою.

Подбайте про медичну страховку на весь термін перебування за кордоном.

Візьміть з собою деяку суму грошей у відповідній валюті для оплати непередбачуваних витрат.

Зберіть контактну інформацію посольства України в країні перебування та інших урядових та неурядових організацій, до яких Ви зможете звернутись по допомогу в скрутній ситуації.

Візьміть з собою розмовник та словник, якщо Ви погано володієте мовою країни майбутнього перебування.

Домовтесь із своїми рідними та близькими про те, як Ви з ними будете підтримувати зв’язок

Залиште рідним наступну інформацію:

— точну адресу та телефони майбутнього робочого місця, (ксерокопію договору з роботодавцем),

— інформацію про фірму та осіб, які Вас працевлаштували (ксерокопію договору з посередником),

— ксерокопії Ваших паспортів, візи, страхового полісу та інших документів, пов’язаних з поїздкою,

— точний маршрут Вашої подорожі (ксерокопія авіаквитку тощо).

Придумайте умовну фразу, яка дасть зрозуміти Вашим рідним, що з Вами щось трапилось (наприклад, ввечері можна сказати «Добрий ранок», або в процесі розмови задати беззмістовне запитання «Чи Петро вже одужав?»)

Пам’ятайте про те, що ніхто не має права вимагати від Вас віддати паспорт. У випадку втрати паспорта громадянина України для виїзду за кордон за межами України слід звертатися до консульської установи України в країні перебування.

Повернутись до “Робота і підвищення кваліфікації. Загальна інформація”