Україна - Закордонні українці

Національне питання, національні проблеми, своє-чуже, роздуми і дискусії на тему
Аватар користувача
Stephan
Дозвіл B
Повідомлень: 160
З нами з: 19 квітня 2007, 00:48

Україна - Закордонні українці

Повідомлення Stephan » 04 лютого 2008, 10:19

Відкриваю цю тему для тих, кто розуміє, що ми- закордонні українці, або українська діаспора, або західна українська діаспора можемо або користуватися ресурсами, а також правами, або не користуватися ресурсами, та своїми правами.

Я особисто за те, щоб користуватися.

Це значить, треба знати закони, які напряму стосуються нас - української діаспори.
Починаю тему з публікації Національної Концепції.
Хто має ще якісь документи, то прошу.

http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publicatio ... t/8111.htm
Національна концепція співпраці із закордонними українцями

1. Загальні положення та мета Концепції

Українська держава сприяє розвитку національної свідомості українців, які проживають за межами України, зміцненню їх зв'язків з батьківщиною.

Ця Концепція спрямована на реалізацію положень Конституції України, законів та міжнародних договорів України щодо задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами України, сприяння забезпеченню прав та інтересів закордонних українців, а також визначає напрями діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування у цій сфері.

Метою Концепції є сприяння у створенні необхідних умов для збереження, розвитку та вираження етнічної культурної, мовної та релігійної самобутності українських національних меншин у державах їхнього проживання, налагодженні успішної співпраці українського суспільства із закордонними українцями в різноманітних сферах життя щодо захисту національних, інтелектуальних і духовних цінностей в Україні й за кордоном, задоволенні національно-культурних і мовних потреб закордонних українців, створенні засад для розвитку і ефективного використання інтелектуального, духовного та фізичного потенціалу нації, а також підвищенні позитивного міжнародного іміджу України.

Реалізація Концепції сприятиме залученню закордонних українців до суспільного життя України та ефективному використанню їхнього інтелектуального, духовного і культурного потенціалу в інтересах України і українського суспільства.

2. Здійснення державної політики щодо закордонних українців

Державна політика щодо закордонних українців грунтується на визнанні закордонних українців невід'ємною частиною світової української спільноти і здійснюється на основі відповідних положень Конституції України, Закону України «Про правовий статус закордонних українців», цієї Концепції, інших нормативно-правових актів України з урахуванням законодавства держав громадянства, проживання закордонних українців, базується на принципах і нормах Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права, Загальної декларації ЮНЕСКО про культурне різноманіття, Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин, Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин, інших міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. У разі необхідності Україна укладає двосторонні та багатосторонні договори з іншими державами з метою забезпечення захисту осіб, які належать до відповідних національних меншин, та вживає заходів для заохочення транскордонного співробітництва.

Державна політика щодо закордонних українців будується на визнанні:
• обов'язковості додержання державами загальновизнаних прав і свобод щодо своїх громадян, принципів і норм міжнародного права при невтручанні у внутрішні справи одна одної;
• ідеї взаємного збагачення здобутками духовної та матеріальної культури у контексті утвердження культурного різноманіття у світі на засадах діалогу і співпраці;
• потреби у консолідації української нації;
• необхідності взаємодії держав у сфері забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
• паритету у забезпеченні іноземними державами та Україною прав і потреб відповідно закордонних українців та національних меншин України;
• необхідності досягнення конкретних результатів від співпраці із закордонними українцями.

Державна політика щодо закордонних українців є складовою внутрішньої і зовнішньої політики України, її реалізація передбачає здійснення органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями економічних, соціальних, інформаційних, освітніх, культурно-мистецьких, організаційних та інших заходів, зокрема надання закордонним українцям державної підтримки й допомоги з урахуванням їх реальних потреб, відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, чинного законодавства України, а також національного законодавства іноземних держав.

Україна бере на себе зобов'язання підтримувати закордонних українців шляхом:
• продовження утвердження принципів цивілізованого діалогу з державами громадянства, проживання закордонних українців відповідно до національного законодавства та загальновизнаних принципів і норм міжнародного права;
• сприяння у забезпеченні додержання і захисту прав, свобод та інтересів закордонних українців, задоволенні їхніх культурних, інформаційних, освітніх, соціально-гуманітарних та інших потреб;
• активізації відносин з громадськими організаціями закордонних українців;
• сприяння відкриттю у державах проживання закордонних українців культурно-інформаційних центрів України.

3. Національні інтереси України у співпраці із закордонними українцями

Здійснюючи співпрацю із закордонними українцями, Україна виходить передусім з того, що така діяльність є важливою складовою внутрішньої і зовнішньої політики України та має відповідати її національним інтересам.

Розвиток співпраці із закордонними українцями є одним із чинників зміцнення політичних, правових, економічних, гуманітарних та інших зв'язків України з державами громадянства, проживання закордонних українців. Стан і рівень забезпечення національно-культурних, інформаційних, фахових, гуманітарних та інших прав і потреб закордонних українців має розглядатися як чинник міжнародної політики, двосторонніх і багатосторонніх відносин України з державами громадянства, проживання закордонних Українців.

Співпраця із закордонними українцями є також вагомим фактором утвердження позитивного міжнародного іміджу України, розвитку економічних, культурних та інших зв'язків з іноземними державами, забезпечення економічної, культурної та інформаційної присутності в геополітично важливих для України регіонах.

4. Основні напрями діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування та громадських організацій щодо співпраці із закордонними українцями

Українська держава надає підтримку об'єднанням громадян, у тому числі Українській всесвітній координаційній раді, у поглибленні співпраці з закордонними українцями.

З метою забезпечення національно-культурних, інформаційних, фахових, гуманітарних та інших прав і потреб закордонних українців центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю органів місцевого самоврядування, громадських організацій:
• здійснюють організаційне та інформаційне забезпечення роботи із закордонними українцями та їхніми громадськими організаціями, а також із відповідними інституціями іноземних держав;
• беруть участь у розробленні пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання питань співпраці із закордонними українцями;
• сприяють збереженню і розвитку української мови та культури у місцях проживання закордонних українців, реалізації освітніх програм та проектів щодо українських громадських організацій в іноземних державах, створюють умови для здобуття закордонними українцями освіти в Україні;
• сприяють розвитку співпраці з громадськими організаціями закордонних українців, авторитетними політичними, громадськими діячами, підприємцями, митцями українського походження тощо;
• забезпечують інформаційне висвітлення демократичних перетворень в Україні, її зовнішньої та внутрішньої політики в державах проживання закордонних українців;
• співпрацюють із періодичними виданнями, іншими засобами масової інформації з метою поширення у світі об'єктивної інформації про Україну;
• забезпечують співпрацю з українським діловим сектором за кордоном щодо спрямування інвестицій в Україну та зміцнення матеріальної бази громадських організацій закордонних українців;
• сприяють залученню представників закордонних українців до реалізації благодійних акцій в Україні і за кордоном;
• беруть участь у роботі відповідних комісій щодо співробітництва у сфері забезпечення прав національних меншин;
• сприяють організації та проведенню фестивалів, форумів, зустрічей, олімпіад, конкурсів та інших культурно-мистецьких і освітніх заходів в Україні та за кордоном, у тому числі за участю творчих колективів України та закордонних українців;
• сприяють встановленню зв'язків між творчими колективами, молодіжними організаціями, навчальними закладами, закладами культури і мистецтва України та закордонних українців;
• здійснюють моніторинг забезпечення прав та інтересів закордонних українців, аналіз тенденцій, що відбуваються як у їхньому середовищі, так і в їхніх стосунках з органами державної влади іноземних держав.
Якось буде!

Аватар користувача
Снігурка
Дозвіл С
Повідомлень: 436
З нами з: 12 квітня 2007, 17:54
Звідки: TE,UA - HH, DE

Re: Україна - Закордонні українці

Повідомлення Снігурка » 22 лютого 2008, 21:11


Аватар користувача
Снігурка
Дозвіл С
Повідомлень: 436
З нами з: 12 квітня 2007, 17:54
Звідки: TE,UA - HH, DE

Re: Україна - Закордонні українці

Повідомлення Снігурка » 18 березня 2008, 21:49

це просто жах! я це дивилась в сльозах

http://news.1plus1.ua/bin/article.php?a ... edia=18880

Аватар користувача
dima_ternopil
Дозвіл С
Повідомлень: 363
З нами з: 01 грудня 2007, 16:35
Звідки: Basel - Тернопіль

Re: Україна - Закордонні українці

Повідомлення dima_ternopil » 18 березня 2008, 22:41

Снігурка писав:це просто жах! я це дивилась в сльозах

http://news.1plus1.ua/bin/article.php?a ... edia=18880
Слів нема...

Це біда...
Як же ж людей влада довела до такого...

Сволочі...

Аватар користувача
Svitlana
Айдгенос
Повідомлень: 3811
З нами з: 08 лютого 2007, 21:29
Звідки: ZH
Контактна інформація:

Re: Україна - Закордонні українці

Повідомлення Svitlana » 19 березня 2008, 13:18

І я знову і знову запитую себе - чи то люди від незнання подібних фактів, чи від наівності знову і знову відважуються залазити у страшенні борги, щоб спробувати заробітчанського щастя, пройшовши спершу екстремальну подорож? Щось ніяк я не можу повірити, що від страшної біди. Бо як би там не було, а найгірші часи минулися. Про це я чую щоразу і все частіше з кожним роком, як питаю - чи легше зараз жити? Дорожче - звичайно, зрозуміло - але чи гірше, ніж за перебудови і періоду перших років України? - ні, то минулося. Чи я не в ту Україну їжджу щороку? :dizzy: :sad:
Тут можна прочитати все про Апостиль (легалізацію), а також про переклад. Плюс багато іншої довідкової інформації. viewtopic.php?f=6&t=189#p15206

Nastiia
Необмежена мультивіза
Повідомлень: 23
З нами з: 12 лютого 2007, 13:40
Звідки: Ukraine/Luzern
Контактна інформація:

Re: Україна - Закордонні українці

Повідомлення Nastiia » 21 березня 2008, 18:38

думаю що легше, але краіна велика, так ...поки ще не для всіх :sad2:

Аватар користувача
Spartan
Необмежена мультивіза
Повідомлень: 21
З нами з: 02 лютого 2008, 15:18
Звідки: TE

Re: Україна - Закордонні українці

Повідомлення Spartan » 23 березня 2008, 11:28

А що тут такого особливого в цьому ресторані?
Все що робиться - робиться на краще)

Аватар користувача
Снігурка
Дозвіл С
Повідомлень: 436
З нами з: 12 квітня 2007, 17:54
Звідки: TE,UA - HH, DE

Re: Україна - Закордонні українці

Повідомлення Снігурка » 23 березня 2008, 21:39

та нічого, тільки я ніде ще не бачила українського ресторану за кордоном, скоріше російські

Lyudmyla
Необмежена мультивіза
Повідомлень: 31
З нами з: 26 червня 2007, 16:19
Звідки: ukraine
Контактна інформація:

Re: Україна - Закордонні українці

Повідомлення Lyudmyla » 27 квітня 2008, 08:00

Христос воскрес,
маю чудовий бізнес план кафе здорового харчування з прив"язкою до української обрядової кухні.
Допоможу у організації та інвестиціях.

Гарної Паски, сімейних радощів!

щиро ваша,

Людмила Шевченко

http://www.rus.fem.org.ua
Lyudmyla merlyan, international non-government organization "RUS"

Аватар користувача
Svitlana
Айдгенос
Повідомлень: 3811
З нами з: 08 лютого 2007, 21:29
Звідки: ZH
Контактна інформація:

Re: Україна - Закордонні українці

Повідомлення Svitlana » 04 лютого 2009, 14:04

Оксана Білозір: уряд зірвав виконання Державної програми співпраці із закордонними українцями
14.01.2009
Народний депутат України, член Президії Єдиного Центру Оксана Білозір заявила, що завдяки 226 депутатам, які проголосували за внесений урядом Закон "Про Державний бюджет України на 2009 рік", українська держава знову повернулася спиною до закордонних українців.

Як зазначила депутат, в бюджеті на фінансування заходів щодо підтримки зв'язків із українцями, які проживають за межами нашої держави, закладено кошти у сумі 100 тисяч грн.. В той же час, згідно Плану заходів щодо забезпечення співпраці із закордонними українцями на період до 2010 року, на 2009 рік мало бути виділено кошти у сумі 15 млн. 410 тисяч грн.

"У 2008 році на закордонне українство в Держбюджеті було закладено більше 20 млн. грн., в цьому році закладається 0,1 млн., тобто в 200 разів менше. Фактично, програму підтримки закордонних українців "обнулили", і вже зрозуміло, що вона зірвана", - повідомила депутат.

Нагадаємо, що проект Закону про Державний бюджет України на 2009 рік було затверджено у Верховній Раді України 26 грудня 2008 року - 226 голосами народних депутатів. За прийняття бюджету проголосували у повному складі фракції БЮТ, Блоку Литвина, а також частина депутатів фракції НУНС (голосували "За" депутати з Народної Самооборони, Народного руху України та Української народної партії).

"Виникає питання: як може бути виконана Програма, яка полягає у наданні правової підтримки закордонних українців, збереженні їх етнічної ідентичності та національно-культурної самобутності, використанні їх інтелектуального, ділового та духовного потенціалу, зміцненні зв'язків з Україною - в межах затвердженої суми коштів - 100 тис. гривень?" - запитує депутат.

Оксана Білозір також зазначила, що вона вносила до бюджетного комітету поправку щодо виділення на фінансування заходів щодо підтримки зв'язків із українцями, які проживають за межами України, коштів у розмірі 10 млн. грн. Однак бюджетного процесу, як такого, у парламенті і не було, тому поправка навіть не розглядалась.

Депутат вважає, що те становище, в якому опинилися закордонні українці сьогодні - це черговий приклад байдужості українських урядовців щодо проблем свого народу, як тих українців, які знаходяться в Україні, так і тих, хто перебуває за її межами.


:sad2:
Тут можна прочитати все про Апостиль (легалізацію), а також про переклад. Плюс багато іншої довідкової інформації. viewtopic.php?f=6&t=189#p15206

Аватар користувача
pol_serg
Дозвіл B
Повідомлень: 247
З нами з: 06 червня 2008, 13:03
Звідки: Lviv-Dresden-Hamburg-Kamianets-Podilskyy-Zürich-Klagenfurt(A)

Re: Україна - Закордонні українці

Повідомлення pol_serg » 04 лютого 2009, 16:53

Це все, ясна річ, дуже сумно, проте як кажуть - чиє б кричало, а чиє б мовчало.
Ну не той зараз час, щоб розкидатись подібними коштами, закордонні українці ще годні дати собі раду, головне щоб в країні ситуацію
втримували під контрелем, а не в такому стані, як то є зараз. В бутність пані Білозір міністром культури, її співробітники активно
шукали нових контактів за кордоном та активно поновлювали вже існуючі, зокрема в Німеччині, в великих містах планувалося влаштувати культурні осередки, де можна було б взяти якусь книжку почитати, послухати музику, тощо. Проте, як справа дійшла до реальних дій ці контакти
давали тріщину і нічого толкового не вийшло. Ну будь в бюджеті навіть 10 млн. грн. на ці цілі, скажіть, як їх поділити між дип. місіями, за якими
критеріями та на які заходи застосувати? Вони все рівно осядуть в кишенях чиновників не вийшовши за межі України, ну на самий дріб"язок влаштують Шевченківські Читання в посольстві і невеличкий аперо для "близьких і наближених", а " Програма, яка полягає у наданні правової підтримки закордонних українців, збереженні їх етнічної ідентичності та національно-культурної самобутності, використанні їх інтелектуального, ділового та духовного потенціалу, зміцненні зв'язків з Україною" - спробуйте ретульно а не в загальних висловах пояснити, якими засобами то здійснювати і який кінцевий результат очікується... Прикро, що це є лише засіб показати себе десь перед камерою чи в газеті кидаючи камінь в бік уряду, чи в гонитві за дешевим піаром...

Аватар користувача
Svitlana
Айдгенос
Повідомлень: 3811
З нами з: 08 лютого 2007, 21:29
Звідки: ZH
Контактна інформація:

Re: Україна - Закордонні українці

Повідомлення Svitlana » 04 лютого 2009, 20:44

Я прочитала, що йдеться не про надання допомоги українцям... Дійсно, як вони вже сюди дісталися і живуть, то, мабуть, без подальшої допомоги обійдуться.
А ось Україна українців, а, особливо, без талановитих і головастих українців, як ось ти, приміром, то якраз у такий важкий час мабуть і потребує. Але, Оксані Білозір, її ж бумеранг до неї ж і вернувся. Про що думається у першу чергу, як бачиш її ім"я? Культура, музика, Шевченківські вечори.... Навіть такі заходи можна було би відзначати з користю Україні (популяризувати серед "аборигенів"), створюючи хоч якусь противагу негативу з масс-медіа.
Але, власне, проблема, якраз в тому, що думають не на перспективу, а за сьогоднішню миску з кашею та власну кишеню. Такі горе-стратеги і керують країною.
Скільки разів я вже чула це про нас українців - не думають за майбутнє, не бачать перспективи, живуть одним днем, а завтра хоч потоп.
Причини можна нашукати і вони всі на поверхні. Питання лише: чому ніхто цього не усвідомлює? Не вірю, що не усвідомлює і я така одна, але тоді чому нічого для цього не роблять? Чому політики та наші оліго-бізнесмени, котрі реально мають владу і реально щось можуть зробити - вивозять гроші з України і вкладають за кордоном, тоді як іноземці везуть свої кошти вкладати в Україну? Адже, вже ніякий дядя (чи там старша сестра) не головує в Україні, самі ж і головують. Від себе рятують?
Від своєї ментальності "після мене хоч потоп"?
Тут можна прочитати все про Апостиль (легалізацію), а також про переклад. Плюс багато іншої довідкової інформації. viewtopic.php?f=6&t=189#p15206

Аватар користувача
pol_serg
Дозвіл B
Повідомлень: 247
З нами з: 06 червня 2008, 13:03
Звідки: Lviv-Dresden-Hamburg-Kamianets-Podilskyy-Zürich-Klagenfurt(A)

Re: Україна - Закордонні українці

Повідомлення pol_serg » 04 лютого 2009, 21:35

Мені так трохи здається, що в нас дискусія "фізиків та ліриків" :oops:
Зрештою я просто невдало виклав, про що я думаю. Дійсно, якщо вже ми тут опинилися і живемо деякий час, то й далі буде все впорядку.
Говорячи про допомогу власне з України, я в першу чергу думаю про дип. установу. Добре, коли ти контролюєш ситуацію, але часом стається момент, коли дійсно потребуєш кваліфікованої, часом юридичної підтримки власне в країні перебування, простий приклад - мед. страховка відмовляється платити кошти за лікування, хоча має це зробити, в людини віза на місяць тощо, юридичного страхування немає і жодного способу відстояти свої права - одного втручання представника посольства буде достатньо, щоб це владнати. Те ж саме про укр. страховиків, які щедро продають поліси, а скажіть, кому вони щось повернули в разі дійсно нещасного випадку, ясно, якщо ти "простий смертний"...? :wontsay: І це лише малесенький приклад... :dizzy:
<Культура, музика, Шевченківські вечори.... Навіть такі заходи можна було би відзначати з користю Україні (популяризувати серед "аборигенів"), створюючи хоч якусь противагу негативу з масс-медіа.
Але, власне, проблема, якраз в тому, що думають не на перспективу, а за сьогоднішню миску з кашею та власну кишеню. Такі горе-стратеги і керують країною.
Скільки разів я вже чула це про нас українців - не думають за майбутнє, не бачать перспективи, живуть одним днем, а завтра хоч потоп. >
Це все добре, але тут мабуть йдеться не про популяризацію України, а про зв"язок з власне українцями, що "осіли" за кордоном, тобто з тими самими "хвилями еміграції"; ті люди, котрі готують зустрічі вечори тощо - не дайте збрехати - скільки коштів і яку підтримку ви отримали на підготовку тих заходів? Але ж вони під то є, якісь хоч мізерні. Зато про заходи прозвітували, робота ведеться, українці культурно ростуть і тд...
Ну а про Білозір - я згадую тих декілька пісень, котрі вона колись співала - одні й ті ж протягом років 15, про її професуру імені Поплавського і лєнінську тезу про "кожну кухарку, котра керуватиме країною" :no: , саме цей лєнінізм ніяк не вимре в головах українців :notgood:, тому й процвітає жахлива некомпетентність і бажання заграбастити якомога більше поки є момент, адже мене доволі скоро попруть, бо я ж то робити не вмію і загалом нічого не вмію, а треба ж щось напам"ять залишити... :enough:
А найкраща популяризація - це поводити себе природно, показати, що ти цілком нормальна людина, маєш свої інтереси та вміння робити щось краще ніж інші, можеш спілкуватися мовою країни, в котрій живеш. Ніколи не посміхатися дурнувато знизуючи плечима, коли в аеропорту спілкуєшся з клерками чи прикордонниками, не стидатися сперечатися, коли відчуваєш свою правоту і не давати себе обдурити. А це і є повага до самого себе... :good:

Аватар користувача
Svitlana
Айдгенос
Повідомлень: 3811
З нами з: 08 лютого 2007, 21:29
Звідки: ZH
Контактна інформація:

Re: Україна - Закордонні українці

Повідомлення Svitlana » 08 квітня 2009, 00:22

http://novaxvylya.iatp.org.ua/ua/archiv ... ny112b.htm

Статтеєчка піднімає лише питання українців за кордоном, та їх статусом і неузгодженість з Законами України. Дійсно, то лише запитання. Але то ті запитання, що і в нас десь колись піднімаються: як і де оплачувати податки, ПМП, статус закордонного українця.
Тут можна прочитати все про Апостиль (легалізацію), а також про переклад. Плюс багато іншої довідкової інформації. viewtopic.php?f=6&t=189#p15206

Відповісти